Archív rubrik: Čteme z deníků

Deník č. 1 (třetí část)

Hledali jsme s Francem místo, kde bychom se mohli vyspati, což bylo nesnadné, neb všechna stavení, stodoly i kůlny byly obsazeny. Až na samém konci městečka jsme našli polozbořený domek a tam jsme ulehli v síni na slámu a spali až do poledne. Ustavičně pršelo, ale na vojně se nehledí na počasí a tak jsme se po obědě vydali na cestu. Řeklo se nám, že půjdeme 12 km. V životě jsem neviděl

Deník č. 1 (druhá část)

Plukům,  které nejdříve byly poslány na bojiště byla ve 14 dnech odeslána posila, 1. maršbatalion a nyní přišla řada na nás. Oblékli nám nové světlé polní uniformy a utvořili z nás 2. maršbatalion. Přestěhovali jsme se  do letního pavilonu blíž k nádraží. Přišly poplašné zprávy o krutých bojích na ruské

Deník č. 2 (druhá část)

Pokračujeme dalšími obrázky z deníku…

DENÍK č.3 ( úryvek)

( jedná se o následné odvody, protože pluky byly v tuto dobu již cca 7 měsíců v poli)

22. března 1915 máme jíti k odvodu. Jde nás čtrnáct. Kaplan Josef, Štěpánek František, Tamchyna František, Beran Rudolf, Šterka František, Pardus František, Slejška Čeněk, Půlpán Václav, Kulhánek František, Formánek Karel, Houf Josef, Šenk Josef, Křivka Jaroslav.

DENÍK č. 2 (první část)

Níže předkládáme kopii originálu deníku, abyste si jej užili v původním vzhledu: