Archív rubrik: 517. domobr. etapní prapor

veleni etapniho praporu

Vznik 517. domobraneckého etapního praporu

V průběhu druhého válečného roku 1915, v souvislosti s rozvojem válečných operací na území Ruska a Srbska vzniká potřeba zakládat tzv. etapní prapory, které zajišťovaly především spojení polní armády s vnitrozemím, strážní službu v zajateckých táborech apod..

Etapní prapor č. 517 zřízený k 1.10. 1915, byl utvořen ze 4 setnin . K výstavbě praporu bylo m.j. použito 232 mužů z našeho LIR 12, jednalo se zejména o setninu XXVIII, dislokovanou v Čáslavi. Velitelem byl ustanoven nadporučík Dr. Rudolf Langer. Setniny nejprve žily odděleně ve svých posádkách (Čáslav, Kadaň, Česká Lípa), čáslavským setninám XXVIII a XXIX velel místní setník Martínek. K uvedenému datu byly sloučeny v domobranecký etapní prapor č.517. Velitelem byl jmenován setník, později major Eduard Ringelsberg, sídlem štábu bylo určeno město Čáslav.