O nás

LIR 12 Čáslav

K obnovení tradic C.k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 12 Čáslav (LandwehrInfanterie Regiment Nr. 12 Časlau) došlo v září 2012, založením Klubu vojenské historie jako registrovaného občanského sdružení. V čáslavském prostředí byla možná dvojí volba a to mezi místními tradičními Rakousko-Uherskými jednotkami, Pěším plukem č. 21 jehož historie sahá do roku 1733, je rozsáhlejší a lépe zmapována a zmíněným zeměbraneckým regimentem, založeným v roce 1889, který již byl v našem prostředí téměř zapomenut. To byl také jeden důvod, proč „obnovit“ právě tuto jednotku. K tomu se přidružují i jiné praktické důvody, např. poměrně dobře ustavená síť zeměbraneckých jednotek v ČR i za hranicemi o jejíž pomoc a zkušenosti se lze opírat.

Cílem sdružení je spojit záiemce o vojenskou histori se zaměřením na roky 1914 – 1918, provádět badatelskou činnost a soustředit tak dávno zapomenuté informace o poslání jednotky a její bojové cestě především v době Velké války. V neposlední řadě vést a vychovávat vlastní členy k ušlechtilému kamarádství, vlastenectví a tradičním ověřeným hodnotám.

Sdružení se účastní akcí v ČR i za hranicemi, pečuje o vojenské hroby, snaží se působit proti násilí, organizuje vzpomínkové a pietní akty za veterány válek.